Billettar

Hugs å lese informasjonen under godt før du gjennomfører kjøpet. Kjøpte billettar vert ikkje refundert!

Festivalpass:
Gjev deg adgang til alle konsertar på Gjerstad Arena, samt arrangement merka med * i programheftet.
Enkelte av arrangementa som for eksempel Kyrkjekonserten må ein melda seg på via epost. Sjå informasjon
på dei einskilde arrangementa. 

Dagspass:
Gjev deg adgang til kveldskonsertane på Gjerstad Arena. 

For å forenkla reglane rundt båthamna, har me adoptert reglane frå festivalcampen, men med eit unntak; Båten må bli liggande frå du kjem til søndag.

 • Båteigar må ha både festivalpass og betale båtavgift
 • Gjester i båten må kjøpe «Gjest i båt»-billett og i tillegg ha festivalpass/dagspass
 • På grunn av stor pågang, er det berre mogleg å løyse båtavgift for onsdag-søndag. Kjem du seinare er prisen den same
 • Born til og med 12 år bur gratis i hamna. Dei går òg gratis på konsertar på Gjerstad Arena
 • Har du billett til hamna, er marknadsdagsbilletten inkludert
 • Etter 21.00 kjem ein ikkje ned på hamneanlegget utan gyldige billettar
 • Båtgjestene skal retta seg etter instruks frå hamnevakt

For å få tilgang til båtavgift-billetten må du enten ha kjøpt festivalpass på førehand og fylle inn referansekoden i «promokode»-feltet, eller du kan kjøpa «Tysnesfest 2017 Festivalpass med båtavgift» og få tilgang til båtavgift i neste steg

Prisar for Våge Hamn under Tysnesfest:
Prisen er for onsdag til søndag. Kjem du seinare er prisen den same.

Opp til 36 fot:   1399kr
36-45 fot:         1599kr
over 45 fot:      1799kr
Gjest i båt:       100kr

Utdrag frå hamneinstruksen:
Tysnesfest tek atterhald om endringar.

 • Det skal vera ro i hamna frå klokka 02.00-09.00
 • Det er ikkje tillete med «store musikkanlegg». Tysnesfest/hamnevakt definerer kva eit stort anlegg er
 • Bading/dykking er ikkje lov i hamna
 • All bruk av open eld er forbode
 • Alle som bur i hamna må ha festivalpass eller gyldig dagspass
 • Ettermonterte straumaggregat er ikkje lov.

Men hvis alle fylgjer Kardemommelova blir hamna ein trygg og triveleg plass å bu 🙂

kardemommeloven

Du må ha festivalpass for å bu heile festivalveka. Om du kun skal bu ei natt, må du ha gyldig dagspass for å kunne bu på campen.
NB! Festivalpass/dagspass må kjøpas på førehand. Både Camp-billett og pass må visast når ein sjekkar inn på campen. Om ein ikkje møter opp før kl 18.00 den dagen ein har reservert plass, risikerer ein å miste plassen.

Hugs å velge rett ankomstdag når du kjøper billett.

Under 18 år i følge med foresatt.
Campen ligg i Uggdal, og me har bussar som går i skytteltraffikk heile helga.
Campen stenger kl 15.00 sundag, det er viktig at alle rydder opp sitt.
Tysnesfest står ikkje ansvareleg om noko forsvinn/vert kasta.

Med eit Tysnesfest-gåvekort kan du gleda nokon med ei unik oppleving!
Den som får gåvekortet kan sjølv velga kva Tysnesfest-arrangement han/ho vil bruka gåvekortet på.

Ein kan bruka gåvekortet som heil- eller delbetaling både online, samt ved fysiske billettutsalg på festivalen.

Saldo kan du alltid sjekka på ticketco.no
Gåvekortet er gyldig i 1 år frå kjøpsdato.

Det er ikkje mogleg å refundera saldo på gåvekortet.

Me har i år fått tak i eit skikkeleg flott hotellskip! MS Gann vert liggande til kai under årets festival, og her har me 70 doble lugarar tilgjengeleg for publikum.
Kvar lugar har eige dusj og toalett, og frukost i skipets flotte restaurant er inkludert i prisen.

NB: Det er ikkje lov å ta med seg eller å nyta alkohol ombord på MS Gann. Mannskapet kan nekta deg å koma ombord så lenge du er synleg berusa.

Nyttig info

 • Det er dusj og toalett på kvar lugar.
 • Det er ikkje alkoholservering om bord og ein kan ikkje nyta/ta med seg medbrakt alkohol om bord.
 • Innsjekk tidlegast kl 15.00 – utsjekk seinast kl 11.00.
 • Tysnesfest minnar om det ikkje er mogleg å parkere i Våge, me oppfordrar alle til å bruke kollektiv transport.
 • Det er ikkje mogeleg å bu fleire enn to personar pr. lugar.
 • Sett deg inn i skipets tryggleikinstruks når kjem ombord
 • Bråk og hærverk vil bli slått hardt ned på. Musikk er ikkje tillete på lugarane. All skade må erstattas av brukar, og ved alvorlege regelbrot vil ein bli bortvist fra skipet.

Vamp på Solstråleøya: Her kjøper du billett til den turen du vil reisa ut med. Jo tidlegare du reiser ut, jo seinare kjem du heim osb. Inkludert i prisen er hurtibåt tur/retur Våge kai, minneglas i hardplast samt sjølve konserten.  Denne konserten er no utseld!

Kyrkjekonsert: Her kjøper du billett til konserten med Sigvart Dagsland og Karoline Krüger. Denne konserten er inkludert i festivalpasset. Skal du nytte deg av festivalpasset må du hugse å reservere plass ved å sende epost til: kyrkjekonsert@tysnesfest.no eller ved å stikka innom festivalkontoret.

Sophie Elise: Denne billetten gjev deg tilgang til sofaintervjuet der Kåre Martin Kleppe og Tommy Hansen intervjuer Sophie Elise, Vegard Harm og Joakim Kleven. Det vert og anledning til å ta selfie og få signert bok etter intervjuet.

Ausekarane: Her får du tilgang til konsert med Ausekarane i Bermudateltet. Dei har konsert torsdag 13. og fredag 14. juli. Pass på å velg riktig dag.

Gunslingers: Her får du tilgang til konsert med Gunslingers i Bermudateltet. Dei har konsert laurdag 15. juli.

Gjerstad Arena:
Her er det 18 års aldersgrense med vergeordning. Det vil seie at alle under 18 må ha med seg enten ein forelder eller ein verge over 25 år. På Gjerstad Arena går born til og med 12 år gratis. Hugs gyldig legitimasjon! FYLL UT VERGESKJEMA HER

Camp Tysnesfest:
Her er det 18 års aldersgrense. Born under 18 år kan bu på campen med foresatte.