Billettar

Hugs å lese informasjonen under godt før du gjennomfører kjøpet.

Programendringar kan hende. Kansellering av artistar/band og påfølgande programendringar vil ikkje medføre rett til refusjon av billetten. Refusjon vert gjeven berre ved avlysning av heile arrangementet.

Festivalpass: Gjev deg adgang til alle konsertar på Gjerstad Arena, samt arrangement merka med * i programheftet. Enkelte av arrangementa som for eksempel Kyrkjekonserten må ein melda seg på via epost. Sjå informasjon på dei einskilde arrangementa. 
Dagspass: Gjev deg adgang til kveldskonsertane på Gjerstad Arena. 

Med eit Tysnesfest-gåvekort kan du gleda nokon med ei unik oppleving! Den som får gåvekortet kan sjølv velga kva Tysnesfest-arrangement han/ho vil bruka gåvekortet på. Ein kan bruka gåvekortet som heil- eller delbetaling både online, samt ved fysiske billettutsalg på festivalen. Saldo kan du alltid sjekka på ticketco.no Gåvekortet er gyldig i 1 år frå kjøpsdato. Det er ikkje mogleg å refundera saldo på gåvekortet.