Påmelding Ta sjansen og kassabil 2018

Skip og skuter

Me får kvart år besøk av mange flotte og ærverdig e skip og skuter. I år kjem blant anna Statsraad Lehmkuhl, Galeasen Loyal, MS Sunnhordland og MS Midthordland. Du kan lesa meir om dei forskjellige skipa, og bestilla plass både for overnatting og cruise på denne sida.

Til og frå Tysnesfest

Lurer du på korleis du kjem deg til og frå Tysnesfest? Her finn du svar: Nyhet: Hurtigbåt frå Strandkaiterminalen direkte til Våge Med hurtigbåt til Malkenes på Tysnes Frå Stavanger til Tysnesfest Frå Bergen til Tysnesfest

Buss og båtruter

Oppdaterte buss- og båtruter kjem seinare.

Røyrslehemma

Me har gode tilrettelagte plasser for handikappa/rullestoler på dei fleste av våre arenaer. På grunn av dårleg tilkomst til vårt festivalkontor ber me dykk senda mail til maria@tysnesfest.no for billett før festivalveka. Ledsager går gratis mot ledsagerbevis.

Aldersgrenser

Gjerstad Arena: Her er det 18 års aldersgrense med vergeordning. Det vil seie at alle under 18 må ha med seg enten ein forelder eller ein verge over 25 år. På Gjerstad Arena går born til og med 12 år gratis. Hugs gyldig legitimasjon! FYLL UT VERGESKJEMA HER Camp Tysnesfest: Her er det 18 års aldersgrense. Born under 18 år kan bu på campen med foresatte.

Kontakt oss

Skal du søke om akkreditering? Akkrediteringsiden blir åpnet i noen måneder før neste års festival. Stiftelsen Tysnesfest pb. 20 5696 Tysnes Org.nr: 996 558 665 Epost: post@tysnesfest.no Dagleg leiar: Øystein Vaage Kontorleiar: Maria Avalos-Rønneseth Festivalsjef: Sigvard Madsen Ynskjer du å opptre hjå oss? Send ein søknad til: booking@tysnesfest.no Styret i festivalen består av: Sigvard Madsen, Martin Restad, Tonje Aakre, Haakon Haaland, Joar Epland, Monica Hoff Utne, Ragnhild Gjerstad, Birte Vik og Yngve Vevatne.

Om oss

Tysnesfest vart starta i 2007 av ein kompisgjeng som hadde eit ynskje om å skapa stolheit, identitet og samhald i kommunen. Fyrste året vart det selt 4500 billetter, og festivalen har vakse jamt og trutt til rekordåret 2017 med heile 32 215 selde billettar. Publikummet til Tysnesfest er frå «heile verden» men majoriteten kjem nok frå Vestlandet. Tysnesfest ynskjer å begeistra eit publikum i alle aldrar. Programmet skal vera samansett slik at alle finn ulike aktivitetar og opplevingar dei set pris på. Me ynskjer å nytta heile den vakre kommunen vår som arena, noko me har vist dei siste åra ved å ha konsertar blant anna i historiske Onarheim Kyrkje, på toppen av Såto vårt høgaste fjell, idylliske Kjeviko i Uggdal, Solstråleøya og fleire andre stader rundt på øya. Me har i snitt aktivitet på 12 forskjellige arenaer kvart år. Tysnesfest har valt selskapsforma stifting for å synliggjera at Tysnesfest ikkje har kommersielle tankar. Ideologien vår er å skapa noko som bidreg positivt for Tysnes-samfunnet. Til dømes blir det betalt ut over 400 000kr til lag og organisasjonar for den flotte jobben dei gjer under festivalen! Tysnesfest sine visjonar Tysnesfest skal jobba for å utvikla sin familieprofil.

  • Me skal alltid ha fokus på nyskaping, men samstundes ta vare på våre tradisjonar.
  • Tysnesfest skal bidra til å skapa positiv omtale av Tysnes
  • Tysnesfest skal strekkja seg etter å handla lokalt, og samarbeida med andre attraksjonar i kommunen.