Påmelding Ta sjansen og kassabil 2018

Tysnesfest FestivalHamn

Me innførte i fjor nye reglar i festivalhamna vår. Oppdateringa gjekk på at alle som skal bu i hamna må ha billett til konsertane på Gjerstad Arena. Hovudårsaka til denne endringa er nye reglar frå brannetaten for å få ei tryggare hamn, samtidig som me ynskjer å synleggjera at hamna er ei festivalhamn som er laga for festivaldeltakarar. Me fekk svært mange positive tilbakemeldingar på at hamna blei ein mykje kjekkare stad å opphalde seg, så dei same reglane vert videreført for 2018.
Oversikten over dei forskjellige billettypane blei derimot ikkje like enkelt å oppfatta. For å gjera det så enkelt som mogleg kopierer me derfor modellen som er brukt på campen, og frå i år er prisen den same om du kjem til hamna som gjest i båt eller båteigar. 

 • Båtplassen kostar kr 500.- uavhengig av storleik på båten, og inkluderer kapteinen. Denne prisen gjeld frå onsdag til søndag. Kjem du seinare er prisen den same.
 • Den som kjøper båtplass, må ha festivalpass. Ved kjøp lyt ein enten kjøpe pass og båtplass samstundes, eller skrive inn referansekode frå eit allereie kjøpt festivalpass.
 • Dersom du skal ha med deg gjester eller skal vere gjest i båt, kostar det også kr 500.- pr. person. Gjest i båt, må også ha festivalpass eller dagspass dei dagane ein er om bord.
 • Born til og med 12 år bur gratis i hamna. Dei går òg gratis på konsertar på Gjerstad Arena
 • Har du billett til hamna, er marknadsdagsbilletten inkludert
 • Etter 21.00 kjem ein ikkje ned på hamneanlegget utan gyldige billettar
 • Båtgjestene skal retta seg etter instruks frå hamnevakt

Eksempel: Båtplass og kaptein + 2 passasjerar -> 500*3 = 1500.- 

Me oppmodar dei som har kjøpt båtbillett på førehand, om å kome innan fredag 13.07.18 kl 21.00 for å vera sikker på at du ikkje misser båtplassen din.

Camp Tysnesfest

Me ynskjer deg velkomen til Camp Tysnesfest 2018

Camp Tysnesfest opnar allereie onsdag 11. juli 2018.

Du må ha festivalpass for å bu heile festivalveka. Om du kun skal bu ei natt, må du ha gyldig dagspass for å kunne bu på campen.
NB! Festivalpass/dagspass må kjøpas på førehand. Både camp-billett og pass må visast når man sjekkar inn på campen. Om ein ikkje møter opp før kl 18.00 den dagen ein har reservert plass, risikerer ein å miste plassen.

Hugs å velge rett ankomstdag når du kjøper billett.

Det vert ikkje anledning til å setje opp fortelt og markiser på bubil/campingvogn-campen.
Det er ikkje lov til å grilla andre stader enn på oppmerka område. Dette gjeld både bubil og telt-campen.
Under 18 år i følge med foresatt.
Me har bussar som går i skytteltraffikk heile helga.
Campen stenger kl 15.00 sundag, det er viktig at alle rydder opp sitt.
Tysnesfest står ikkje ansvareleg om noko forsvinn/vert kasta.

Campen har dei siste åra blitt full, så me vil anbefala å vera tidlig ute.

Dine camp billetter kjøper du her.

For å koma i kontakt med camp-vertane kan kontakta dei på:
Bård: 976 29 786 baard@tysnesfest.no
May Lill: 922 80 217 maylill@tysnesfest.no

Her finn du campen:

Skip og skuter

Me får kvart år besøk av mange flotte og ærverdig e skip og skuter. I år kjem blant anna Statsraad Lehmkuhl, Galeasen Loyal, MS Sunnhordland og MS Midthordland. Du kan lesa meir om dei forskjellige skipa, og bestilla plass både for overnatting og cruise på denne sida.

Til og frå Tysnesfest

Lurer du på korleis du kjem deg til og frå Tysnesfest?

Me er veldig glade for at Det Midthordlandske Dampskipsselskab AS har teke på seg oppgåva med å syta for transport av gjester til/frå Bergen, Austevoll og Os. Nytt av året er og at dei har satt opp båt direkte frå Leirvik laurdagen under festivalen. Les meir om dette tilbudet her: http://tysnesfest.no/veien-til-tysnesfest-fra-bergen/batruter/

Med hurtigbåt til Malkenes på Tysnes

Med bil frå Stavanger til Tysnesfest

Med bil frå Bergen til Tysnesfest

Buss og båtruter

Oppdaterte buss- og båtruter kjem seinare.

Røyrslehemma

Me har gode tilrettelagte plasser for handikappa/rullestoler på dei fleste av våre arenaer. På grunn av dårleg tilkomst til vårt festivalkontor ber me dykk senda mail til maria@tysnesfest.no for billett før festivalveka. Ledsager går gratis mot ledsagerbevis.

Aldersgrenser

Gjerstad Arena: Tysnesfest skal vere ein inkluderande festival og det er difor fri aldersgrense. Born til og med 12 år kjem inn gratis ifølge med vaksen. Me anbefaler ikkje at små born skal opphalde seg på festivalområdet på kveldstid, då born og alkohol ikkje høyrer saman. Det er likevel laga til eit familievennleg område, med eigen inngong.

For å ivareta tryggleiken på festivalen må alle born/ungdommar under 18 år registrere seg saman med verge. Vergen må vere enten ein forelder eller ein person som er minst 30 år gammal.
Hugs gyldig legitimasjon! Me oppmodar alle om å fylle ut vergeskjema på nett for å unngå kø. 
Camp Tysnesfest: Her er det 18 års aldersgrense. Born under 18 år kan bu på campen med foresatte.

Kontakt oss

Skal du søke om akkreditering? Akkrediteringsiden blir åpnet i noen måneder før neste års festival.
Stiftelsen Tysnesfest pb. 20 5696 Tysnes Org.nr: 996 558 665
Epost: post@tysnesfest.no
Dagleg leiar: Øystein Vaage
Kontorleiar: Maria Avalos-Rønneseth
Festivalsjef: Sigvard Madsen
Ynskjer du å opptre hjå oss? Send ein søknad til: booking@tysnesfest.no

Styret i festivalen består av: Sigvard Madsen, Martin Restad, Tonje Aakre, Haakon Haaland, Joar Epland, Monica Hoff Utne, Ragnhild Gjerstad, Birte Vik og Yngve Vevatne.

Om oss

Tysnesfest vart starta i 2007 av ein kompisgjeng som hadde eit ynskje om å skapa stolheit, identitet og samhald i kommunen. Fyrste året vart det selt 4500 billetter, og festivalen har vakse jamt og trutt til rekordåret 2017 med heile 32 233 selde billettar. Publikummet til Tysnesfest er frå «heile verden» men majoriteten kjem nok frå Vestlandet. Tysnesfest ynskjer å begeistra eit publikum i alle aldrar. Programmet skal vera samansett slik at alle finn ulike aktivitetar og opplevingar dei set pris på. Me ynskjer å nytta heile den vakre kommunen vår som arena, noko me har vist dei siste åra ved å ha konsertar blant anna i historiske Onarheim Kyrkje, på toppen av Såto vårt høgaste fjell, idylliske Kjeviko i Uggdal, Solstråleøya og fleire andre stader rundt på øya. Me har i snitt aktivitet på 12 forskjellige arenaer kvart år. Tysnesfest har valt selskapsforma stifting for å synliggjera at Tysnesfest ikkje har kommersielle tankar. Ideologien vår er å skapa noko som bidreg positivt for Tysnes-samfunnet. Til dømes blir det betalt ut over 400 000kr til lag og organisasjonar for den flotte jobben dei gjer under festivalen!

Tysnesfest sine visjonar

 • Tysnesfest skal jobba for å utvikla sin familieprofil.
 • Me skal alltid ha fokus på nyskaping, men samstundes ta vare på våre tradisjonar.
 • Tysnesfest skal bidra til å skapa positiv omtale av Tysnes
 • Tysnesfest skal strekkja seg etter å handla lokalt, og samarbeida med andre attraksjonar i kommunen.