HURTIGBÅT TIL TYSNESFEST!

Det Midthordlandske Dampskipsselskab AS har også i år sett opp hurtigbåt frå fleire stader i fylket til Tysnesfest. 

Meir informasjon og rutetabell kjem!