Tysnesfest-isj festivalhamn – UTSELD!

For å bu i hamna må du betala for adgang her. Båt inkludert eigar/kaptein koster 650kr, og overnattingsgjest i båten koster 500kr. Prisen gjeld for heile festivalen, altså torsdag til søndag. Kjem du seinare enn torsdag, eller berre skal ligge ei natt er prisen den same. Fram til onsdag betaler du via GoMarina-appen på vanlig vis. 

  • Båtplassen kostar kr 650.- uavhengig av storleik på båten, og inkluderer kapteinen
  • Den som kjøper båtplass, må ha dagspass til enten torsdag, fredag eller laurdag
  • Overnattingsgjest i båt kostar kr 500.- pr. person, og gjeld heile perioden frå torsdag til søndag. Det er ikkje nødvendig med konsertbillett for overnattingsgjest i båt.
  • Hamnegjestene skal retta seg etter instruks frå hamnevakt
  • Etter klokka 18.00 kjem ein ikkje ned på hamneanlegget utan gyldige billettar.
  • Det er ikkje tillete med «store musikkanlegg». Tysnesfest/hamnevakt definerer kva eit stort anlegg er

Eksempel: Båtplass og kaptein + 2 passasjerar -> 650kr+(500*2personar)= 1650kr

Båtplass er berre tilgjengeleg som tilvalg når du kjøper ditt dagspass, eller ved å legge inn referansekode frå kjøp av konsertbillett. NB: Det blir på grunn av covid-19 restriksjonar eit lavt tal båtar i hamna i år. Det blir fyrstemann til mølla prinsippet, og om du berre får tak i konsertbillett, men ingen hamnebillett eller omvendt gjev ikkje dette rett til refusjon. 

Det vert og eit maxtak på kor mange personar som kan bu/opphalde seg i hamna. Pr. båt skal makstalet begrensast i hht. gjeldande nasjonale covid-reglar. 

Aldersgrenser

Born/ungdom under 18 år i følgje med føresett , forelder, eller med person over 30 år, på alle kveldskonsertar. I år må alle løysa billett, sjølv dei yngste. 

Tilgjengelighet

Under konsertar og marknadsdagen: Parkeringsplass for røyrslehemma vert tilvist av vakter ved ankomst Våge. Me oppmodar rullestolbrukarar til å ha med seg fylgjesvein. Det er toalett for røyrslehemma i servicebygget i Våge

Kontakt oss

Skal du søke om akkreditering? Søk her!

Stiftelsen Tysnesfest pb. 20 5696 Tysnes Org.nr: 996 558 665
Epost for generelle henvendingar: post@tysnesfest.no
Administrasjon: Øystein Vaage og Maria Avalos Rønneseth
Ynskjer du å opptre hjå oss? Send ein søknad til: booking@tysnesfest.no

Styret i festivalen består av: Sigvard Madsen, Martin Restad, Tom Erik Rosvold Vik, Haakon Haaland, Joar Epland, Monica Hoff Utne, Ragnhild Gjerstad, Birte Vik og Yngve Vevatne.

Om oss

Tysnesfest vart starta i 2007 av ein kompisgjeng som hadde eit ynskje om å skapa stolheit, identitet og samhald i kommunen. Fyrste året vart det selt 4500 billetter, og festivalen har vakse jamt og trutt til rekordåret 2017 med heile 32 233 selde billettar. Publikummet til Tysnesfest er frå «heile verden» men majoriteten kjem nok frå Vestlandet. Tysnesfest ynskjer å begeistra eit publikum i alle aldrar. Programmet skal vera samansett slik at alle finn ulike aktivitetar og opplevingar dei set pris på. Me ynskjer å nytta heile den vakre kommunen vår som arena, noko me har vist dei siste åra ved å ha konsertar blant anna i historiske Onarheim Kyrkje, på toppen av Såto vårt høgaste fjell, idylliske Kjeviko i Uggdal, Solstråleøya og fleire andre stader rundt på øya. Me har i snitt aktivitet på 12 forskjellige arenaer kvart år. Tysnesfest har valt selskapsforma stifting for å synliggjera at Tysnesfest ikkje har kommersielle tankar. Ideologien vår er å skapa noko som bidreg positivt for Tysnes-samfunnet. Til dømes blir det betalt ut over 1 000 000kr til lag og organisasjonar for den flotte jobben dei gjer under festivalen!

Tysnesfest sine visjonar

  • Tysnesfest skal jobba for å utvikla sin familieprofil.
  • Me skal alltid ha fokus på nyskaping, men samstundes ta vare på våre tradisjonar.
  • Tysnesfest skal bidra til å skapa positiv omtale av Tysnes
  • Tysnesfest skal strekkja seg etter å handla lokalt, og samarbeida med andre attraksjonar i kommunen.