Personvernerklæring

Personvernerklæring for Stiftinga Tysnesfest

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Stiftinga Tysnesfest behandlingsansvarlig for selskapets behandling av
personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;
Navn, adresse, fødselsår, telefonnummer og e-postadresse.
Vi lagrer i tillegg din kjøpshistorikk

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med
ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.
Vi benytter kjøpshistorikk til å kunne gi anbefalinger og reklame som er tilpasset hver enkelt bruker.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen.
Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).
Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i
forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er
personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.
Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og
reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er
personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider og/eller gitt til våre ansatte i
forbindelse med din forespørsel og/eller kjøp.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi utleverer ikke kundeopplysninger til tredjepart.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister.
Opplysninger vi etter bokførings- og regnskapsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i henhold til
lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.
Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt
kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved
kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til
følgende adresser: post@tysnesfest.no
Stiftinga Tysnesfest
pb. 20
5696 Tysnes