Påmelding til Ta Sjansen!

Påmelding til Ta Sjansen 2020

Aldri har det vore samla så mykje folk på marknadsdagen vår, som når Ta Sjansen Tysnesfest går av stabelen. Dette er rett og slett eit kjempe-eventyr. Om du har lyst til å «fly» ut i Våge hamn, så er det berre å hiva seg rundt, og bygga seg klar! Ta Sjansen 2020 går av stabelen fredag 10. juli!
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Ta sjansen, reglar for deltaking:

Skal Ta sjansen kunne bli gjennomført innafor naudsynte organisatoriske og trygge rammer, er arrangør heilt avhengig av at deltakarane i Ta sjansen held seg innanfor fylgjande reglar for deltaking:

 1. Tidtaking startar i det farkosten blir sleppt frå toppen av rampa og blir avsluttar i det deltakar ringjer i bjølla som er fastmontert på ei bøye i sjø.
 1. Farkosten: TEKNISKE KRAV
 • Farkosten skal vera satt i stand av deltakarane, eller andre som er tilknytt deltakarane.
 • Farkost mål:
  lengd:             maks 2,30 meter
  breidde:          maks 1,50 meter
  vekt:               maks 80 kg.
 • NB farkosten må vera rett/flat akter for ikkje å hekta seg fast i sklia
 • Farkosten skal vera utan nokon form for motor (dette gjeld også oppsamla energi på trykktankar eller anna form for oppsamla mekanisk energi) i det føremål å auka framdrifta på farkosten. Alle farkostar skal ha eit feste til karabinkrok godt synleg.
 • Farkosten skal halda seg flytande. – Farkosten skal være sikker. Husk at farkosten blir utsatt for stor kraft i det den treff vatnet (Isopor er ikkje tillete. Det blir millionar av isoporbitar å plukka opp frå sjø. «Jackofoam» osb er ok. Ved tvil, ta kontakt. Ha fokus på skarpe kantar).
 1. Deltakarar:
 • Maksimum 2 personar  i kvar farkost.
 • Alle deltakarar skal nytta hjelm – Alle deltakarar skal nytta flytevest eller annan form for godkjend flyteplagg
 1. All deltaking i Ta sjansen skjer på eige ansvar. 
 2. Det er ikkje lov til å reise seg før farkosten treff vatnet
 3. Ved mistanke om alkoholinntak blir deltakar nekta å delta
 4. Arrangør stiller med dykkarar og hjelpemannskap som til ein kvar tid er klar til å assistera deltakarane som treng livredning eller annan hjelp i vatnet.
 5. Farkosten skal bli inspisert og bli godkjend av arrangement sikkerhetsansvarlig personell før start. 
 6. Arrangør føreheld seg retten til å nekta farkostar å starta dersom overnemnde regler ikkje er overhalden.
 7. Påmeldingsfrist 1. juli 2019 på tysnesfest.no
 8. Skjema for ansvarsfråskriving må signeras av deltakar, eller føresett/forelder om deltakar er under 18 år.Premiering:
 • Raskaste båt: – Beste tid, frå farkosten blir sleppt i rampa til fyrste deltakar når fram til bjølla.
 • Fiaskopris: – til den farkosten som syt for den største fiaskoen.