Billettar

Hugs å lese informasjonen under godt før du gjennomfører kjøpet.

Programendringar kan hende. Kansellering av artistar/band og påfølgande programendringar vil ikkje medføre rett til refusjon av billetten. Refusjon vert gjeven berre ved avlysning av heile arrangementet.

OBS: Det blir både fotografert og filma på festivalen sine områder!

Festivalpass: Gjev deg adgang til alle konsertar på Gjerstad Arena, samt arrangement merka med * i programheftet. Enkelte av arrangementa som for eksempel Kyrkjekonserten må ein melda seg på via epost. Sjå informasjon på dei einskilde arrangementa. 
Dagspass: Gjev deg adgang til kveldskonsertane på Gjerstad Arena. 

Tysnesfest Festivalhamn: Ein treng ikkje lengre festivalbillett for å bu i hamna!

For å bu i hamna må du betala for adgang her. Båt inkludert eigar/kaptein koster 650kr, og overnattingsgjest i båten koster 500kr. Prisen gjeld for heile festivalen, altså onsdag til søndag. Kjem du seinare enn onsdag er prisen den same. 

  • Båtplassen kostar kr 650.- uavhengig av storleik på båten, og inkluderer kapteinen. Denne prisen gjeld frå onsdag til søndag. Kjem du seinare er prisen den same.
  • Dersom du skal ha med deg gjester eller skal vere gjest i båt, kostar det kr 500.- pr. person. 
  • Born til og med 12 år bur gratis i hamna. Dei går òg gratis på konsertar på Gjerstad Arena
  • Etter 21.00 kjem ein ikkje ned på hamneanlegget utan gyldig billett
  • Båtgjestene skal retta seg etter instruks frå hamnevakt
  • Sjølv om det no ikkje er krav om festivalpass, ynskjer me sjølvsagt å sjå flest mogleg av båtgjestene våre på Gjerstad Arena 🙂 

Eksempel: Båtplass og kaptein + 2 passasjerar -> 650 + (500 * 2) = 1650.- 


Me oppmodar dei som har kjøpt båtbillett på førehand, om å kome innan fredag 08.07.2022 kl 21.00 for å vera sikker på at du ikkje misser båtplassen din.

Du må ha festivalpass for å bu heile festivalveka. Om du berre skal bu ei natt, må du ha gyldig dagspass for å kunne bu på campen. 
NB! Festivalpass/dagspass må kjøpas på førehand. Både camp-billett og pass må visas når ein sjekkar inn på campen. Om du ikkje møter opp før 18.00 den dagen du har reservert plass, risikerer du å miste plassen. 

Hugs å velge rett ankomstdag når du kjøper billett.

Under 18 år i følge med foresatt. 
Campen ligg i Uggdal, og me har bussar som går i skytteltrafikk heile helga. 

Med eit Tysnesfest-gåvekort kan du gleda nokon med ei unik oppleving! Den som får gåvekortet kan sjølv velga kva Tysnesfest-arrangement han/ho vil bruka gåvekortet på. Ein kan bruka gåvekortet som heil- eller delbetaling både online, samt ved fysiske billettutsalg på festivalen. Saldo kan du alltid sjekka på ticketco.no Gåvekortet er gyldig i 1 år frå kjøpsdato. Det er ikkje mogleg å refundera saldo på gåvekortet.