Ekstraordinære båtruter til/frå Tysnesfest

Me er veldig glade for at Det Midthordlandske Dampskipsselskab AS har teke på seg oppgåva med å syta for transport av gjester til/frå Os og Bergen. 

Ruteoversikten er ikkje ferdig planlagt enda, men følg med her, så oppaterer me dykk så snart me har fått dei nye rutene.