Ekstraordinære båtruter til/frå Tysnesfest

Me er veldig glade for at Det Midthordlandske Dampskipsselskab AS har teke på seg oppgåva med å syta for transport av gjester til/frå Bergen, Austevoll og Os. 
Du kan bestilla båtbillett her: https://mds.ticketco.events/no/nb/e/baatrute_fra_bergen_austevoll_os_til_tysnesfest_2018

Nytt av året er at dei og har satt opp hurtigbåt frå Leirvik som går via Fitjar til Tysnes. Her vil det også gå buss til/frå Leirvik. 
Denne kan du bestilla her: https://mds.ticketco.events/no/nb/e/tysnesfest2018leirvik