Ekstraordinære båtruter til/frå Tysnesfest

Me er veldig glade for at Det Midthordlandske Dampskipsselskab AS har teke på seg oppgåva med å syta for transport av gjester til/frå Os og Bergen. 

Om du bur i Bergensområdet eller vil bu på hotell der, kan du no ta hurtigbåt frå Strandkaiterminalen og frå Os Sentrum direkte til Våge fredag og laurdag. Torsdag går det berre båt frå Os. 
Turane i fjor blei utselt, så ein må vera tidleg ute med bestilling for å få plass!
Billettar bestiller du her.

Ruteoversikt: