Informasjon

Info billettar

HUGS Å LESE INFORMASJONEN UNDER GODT FØR DU GJENNOMFØRER KJØPET.

PROGRAMENDRINGAR KAN HENDE. KANSELLERING AV ARTISTAR/BAND OG PÅFØLGANDE PROGRAMENDRINGAR VIL IKKJE MEDFØRE RETT TIL REFUSJON AV BILLETTEN. REFUSJON VERT GJEVEN BERRE VED AVLYSNING AV HEILE ARRANGEMENTET.

OBS: Det blir både fotografert og filma på festivalen sine områder!