11. – 14. Juli

Tysnesfest festivalhamn

Tysnesfest Festivalhamn: 

For å bu i hamna må du betala for adgang her. Prisen gjeld for heile festivalen, altså onsdag til søndag. Kjem du seinare enn onsdag er prisen den same. 

  • Båtplassener den same uavhengig av storleik på båten, og inkluderer kapteinen. Denne prisen gjeld frå onsdag til søndag. Kjem du seinare er prisen den same.
  • Dersom du skal ha med deg gjester eller skal vere gjest i båt, må kvar person betala for adgang i hamna. 
  • Born til og med 12 år bur gratis i hamna. Dei går òg gratis på konsertar på Gjerstad Arena
  • Etter 21.00 kjem ein ikkje ned på hamneanlegget utan gyldig billett
  • Båtgjestene skal retta seg etter instruks frå hamnevakt
  • Sjølv om det no ikkje er krav om festivalpass, ynskjer me sjølvsagt å sjå flest mogleg av båtgjestene våre på Gjerstad Arena
  • Me oppmodar dei som har kjøpt båtbillett på førehand, om å kome innan fredag 14.07.2023 kl 21.00 for å vera sikker på at du ikkje misser båtplassen din.