FRIVILLIGPÅMELDING

Saman skal me laga DEN stemninga og opplevingar for tusenvis av feststemde menneske. Er du med???

Som Tysnesfest- hjelpar ventar me oss at du:

  • møter til avtala tid, er opplagt, edru og klar til dyst.
  • gjer ditt beste i den oppgåva du er satt til.
  • er 18 år, med unntak av einskilde oppgåver.
  • er høfleg og positiv og tar utfordringar med eit smil.

Som Tysnesfest- hjelpar får du:

  • kjenna på Tysnesfest frå innsida.
  • oppleving av fellesskap med gode kollega.
  • treffa nye vener, for livet.
  • mat og drikke medan du arbeidar.
  • festivalens tøffe t-skorte med logo av årets artistar på.
  • tilbod om å delta på friviljug-fest.

 

Litt info om oppgåvene:

Tryggleiksvert:

Scene, streif, innslepp, rydding. Ei flott og variert oppgåve for den som likar å treffa folk, ta i eit tak, være festivalens blide fjes utad. Du hjelper folk på vei, trøster, gleder, er lystig og av og til litt bestemt.  

PublikumsserviceMed billettsal, drikke, og kundeservice i fokus. Ei viktig oppgåve, kor du skal gjera alt i di makt for at gjestene har det bra. Du må gjerne tåle eit høgt tempo, i latter og musikk, som lett kveldsgymnastikk og samstundes stråla med ditt gode humør.

Samferdsle: Har trafikk og parkering i fokus, og er perfekt for deg med sans for rette linjer og smal passasje. (Ps: kan og setje deg på prøve pga. kreative parkerings-vanar hos folk 😉 ) Løysningsorientert er eit nøkkelord, og med smilet på lur løyse du oppgåva med suksess.

Hamnevert: I Hamno har me trong for vaksne som kan selje billettar til båt, både tidlig og seint. Flott post for deg som ikkje vil inn på Gjerstads dansehule😉, men få med deg livet i Havno. Skippohoi

 

På Tysnes har me masse flotte, positive og flinke frivillige som stiller opp og slår ring om Tysnesfest. Me bretter opp ermet, tek nytt og solid spenntak, og reiser festivalen til nye høyder, nok ein gong. Vestlandet si Queen-bee! Me er utruleg glad for at du deler litt av di tid med oss, og at me i lag kan skapa sumarbølger på sjøkant-festivalen.

PS: I år vil me laga til ein eigen frivilligcamp der du kan slå opp ditt telt.