11. – 14. Juli

strategisamlingshelg for Tysnesfest 2023:
Kva dato passar best for deg?

Kryss gjerne for begge alternativ hvis det er mogleg å være med begge helgene.