11. – 14. Juli

Takk for i år, og me gler oss til å sjå deg igjen i 2023!

 
Tusen takk til kvar og ein som kom til Tysnesfest i år! Festivalen har vore prega av dans, kjærleik, allsong, glede, latter og regn. Mykje regn.. Men til tross for været har me berre sett smilande og blide mennesker kor enn me har snudd oss. Frivillige har gløda, og det har publikummet og! 🥰🥰
Takk og til alle våre fantastiske sponsorar og samarbeidspartnarar! Utan dykk er det ikkje mogleg å driva ein festival slik me gjer!