11. – 14. Juli

Parkering

Under konsertar og marknadsdag: Parkeringsplass ved Windsor rett sør for Våge hamn.